Analiza projektów w Odoo 15

Realizowanie projektów w Twojej firmie może przeciągać się miesiącami. Aby móc na bieżąco je oceniać, potrzebna jest platforma, która będzie rejestrować podejmowanie działania, operacje, generować raporty, wyznaczać miejsca do korekty oraz analizować czynione postępy.

Odoo pomoże Tobie oraz Twoim zespołom zapewnić prawidłowe zarządzanie projektami, sprawdzanie postępów realizowanych zadań oraz wydajności zespołu. Dzięki systemowi ERP będziesz na bieżąco dokonywać korekt Twojej strategii. 


Moduł Projekty

W module Odo Projekty otrzymujesz narzędzia do przeglądania i analizy każdego etapu projektu. Umożliwiają nie tylko całościowe spojrzenie na realizowany projekt, ale i podzielenie go na mniejsze zadania i podzadania, aby jeszcze lepiej przeanalizować wydajność każdego elementu. 


Raporty w Odoo Projekty

Funkcja raportowania w module Projekt może być wykorzystana do analizy w oparciu o różne elementy. Wygenerowane dzięki niej dane pomogą określić, jakie działania należy zintensyfikować na drodze do sukcesu oraz na jakich elementach się skupić. W Odoo Projekty będziesz mógł otrzymywać raporty dotyczące projektów, etapów, cesjonariuszy, klientów i terminów.


Ewidencja czasu pracy i analiza planowania

Zarządzając projektami w module Odoo, możesz włączyć funkcję grafiku, aby rejestrować czas spędzony przez każdego pracownika na danym projekcie lub poszczególnych zadaniach. Możesz również wybrać opcję Planowanie, aby zaplanować działania związane z projektem. 


Planowanie projektów z systemem ERP jest znacznie prostsze. Dodatkowe opcje pozwalające na bieżącą analizę postępów, znacznie ułatwiają korygowanie błędów w czasie rzeczywistym i przybliżą Cię do osiągnięcia sukcesu.