Integracja przy użyciu Odoo IoT

Internet Rzeczy to przyszłość świata. Umożliwia stworzenie sieci połączonych ze sobą inteligentnych urządzeń, tworzenie z nich spójnej sieci i zarządzanie nią w czasie rzeczywistym. Jakie są największe plusy rozwiązania IoT w Odoo?


IoT w Odoo

Działanie systemu ERP Odoo opiera się w dużej mierze na modułach, z których każdy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie konkretnej części przedsiębiorstwa. Integracja z Odoo IoT jest możliwa za pomocą skrzynki IoT. To narzędzie interfejsu zewnętrznego pomaga firmie łączyć różne urządzenia IoT z platformą Odoo, umożliwiając efektywne przesyłanie danych i uruchamianie operacji, a w konsekwencji automatyzację zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki integracji urządzeń IoT, biznes będzie w stanie zautomatyzować znaczną część rutynowych operacji oraz zdalnie kontrolować przeprowadzane operacje w czasie rzeczywistym i doprowadzić do znacznego zwiększenia wydajności firmy.


Jakie są 3 najciekawsze zalety IoT w Odoo?


Bezpieczeństwo i konieczność autoryzacji

Odoo IOT pozwala firmie połączyć się z różnymi urządzeniami IoT. Wśród możliwości integracji IoT znajduje się także połączenie z narzędziami Security i kamerami, co pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa aktywów firmy. 


Integracja drukarki 

Rozwiązania IoT pomagają we wprowadzeniu paperless company. Dzięki integracji IoT firma może łączyć drukarki bezprzewodowo z platformą Odoo i wystarczy jedna centrala drukująca dla całej organizacji. 


Integracja ekranów

Centrum sterowania zostanie zautomatyzowane z prawidłowym wyświetlaczem, zapewniającym najlepszy wgląd w zarządzanie biznesem dzięki integracji Odoo IoT. Ekrany i monitory zostaną zdefiniowane na podstawie poprzedniej operacji i wyników, co będzie pomocne dla centrum kontroli biznesowej.