Trzy korzyści ERP dla producentów

Dla menedżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za stymulowanie wzrostu produkcji, korzyści płynące z ERP są dość oczywiste. Na przykład wszyscy w tym segmencie chcą lepszych wskaźników biznesowych, lepszego raportowania i zwiększonych dochodów.


W dzisiejszym poście przedstawimy trzy mniej oczywiste korzyści płynące z wdrożenia systemu ERP w firmie produkcyjnej.Usprawnienie operacyjne


Niezależnie od tego, gdzie tworzysz i dostarczasz produkty, potrzeba zintegrowanych operacji jest zawsze nieodłącznym elementem sektora produkcyjnego. 


Platformy ERP pozwalają wszystkim uczestnikom łańcucha produkcyjnego, dużym i małym, rozmawiać i wchodzić w interakcje ze sobą w razie potrzeby na wspólnym cyfrowym polu gry.


 


Zwiększona produktywność


W ten sam sposób, w jaki systemy ERP oferują ulepszone wartości operacyjne pod względem strategicznym, produktywność przedsiębiorstwa również doświadcza podobnego wzrostu. Rozważmy na przykład linię produkcyjną w sektorze tekstylnym obejmującą szeroką gamę surowców, partii barwników, wymagania dotyczące utwardzania kolorów, walidacje jakości, wymagania dotyczące końcowego opakowania i wreszcie procesy dystrybucji, w których liczy się czas.


W przeszłości każdy z tych podstawowych etapów produkcji musiał być integrowany i zarządzany ręcznie, zwykle z wykorzystaniem papierowych procesów planowania, które były zarówno podatne na błędy, jak i uciążliwe na co dzień. Dziś jednak stosunkowo prosta platforma ERP zamontowana w chmurze umożliwia równoległą współpracę wszystkich tych procesów, umożliwiając w ten sposób reagowanie na problemy czy niedociągnięcia w czasie rzeczywistym.


Rezultat jest taki, że cały proces jest nie tylko szybszy w zarządzaniu, ale także mniej burzliwy, ponieważ problemy produkcyjne można rozwiązać na początku łańcucha dostaw, na długo przed tym, zanim pojawią się zatory w hali produkcyjnej.Bezpieczeństwo informacji


Ta ostatnia zaleta może być najbardziej krytyczna ze wszystkich wartości ERP, ponieważ dzisiejsze procesy produkcyjne są wysoce zagrożone przez hakerów, którzy mogą poważnie zaszkodzić przedsiębiorstwu. Nieodłączną zaletą jest to, że programiści ERP działający w chmurze stoją na czele bezpieczeństwa informacji.