Członkowie

Moduł ten pozwala na zarządzanie członkostwem w organizacji lub stowarzyszeniu poprzez tworzenie i edycję profili użytkowników, kontrolę nad opłatami członkowskimi oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu do zasobów systemu.