Konsolidacja

To narzędzie umożliwia firmom kompleksowe zarządzanie procesem konsolidacji finansowej. Moduł ten pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych finansowych z różnych źródeł, takich jak filie czy spółki zależne, co pozwala na łatwe i szybkie generowanie raportów finansowych dla całej grupy kapitałowej. Moduł "Konsolidacja" w Odoo jest w pełni zintegrowany z innymi modułami finansowymi, co umożliwia pełną automatyzację procesów księgowych oraz minimalizuje ryzyko błędów. Dzięki temu narzędziu, firma może skutecznie poprawić jakość swoich raportów finansowych oraz zwiększyć kontrolę nad swoimi finansami.