Notatki

Optymalizuj wydajność pracy dzięki listom zadań i notatkom
Osiągaj cele łatwiej niż kiedykolwiek dzięki indywidualnemu planowaniu pracy

Zorganizuj swoją pracę jeszcze lepiej, dzięki listom zadań i notatkom w aplikacji Odoo. Rozplanuj wszystko - od zadań osobistych po deadliny dla wspólnych projektów. Zwiększ efektywność pracy Twoich podwładnych dostarczając im z Odoo właściwych narzędzi do ustalania priorytetów, dzielenia się pomysłami i nowych możliwości zdalnej współpracy.

Z Odoo stworzysz listy obowiązków online w wybranym formacie. Szybko przydzielisz zadania, wyznaczysz terminy i podzielisz pracę na wygodne etapy. Ułatwisz wykonywania zadań swoim pracownikom - nadasz im priorytety i pogrupujesz je, przydzielając wybrane kolory. Wykorzystany w aplikacji Odoo widok kafelkowy i prosta organizacja ekranu gwarantują czytelny podgląd całej sytuacji i ułatwiają przechodzenie do kolejnych etapów pracy.


Dowiedz się więcej