Oceny

Twórz oceny pracowników w ciągu kilku minut i przeglądaj ich wyniki

Moduł "Oceny" to narzędzie, które pozwala na skuteczne ocenianie pracowników, identyfikację ich potencjału i planowanie ich rozwoju. Dzięki temu modułowi można określić cele i zadania dla każdego pracownika, a następnie monitorować postępy w ich realizacji poprzez przeprowadzanie regularnych ocen pracowników.