Wynagrodzenie

Moduł ten umożliwia obliczanie i wypłatę wynagrodzeń, kompleksowe zarządzanie składkami i podatkami oraz generowanie raportów finansowych związanych z wynagrodzeniami, które pomogą Ci w kontrolowaniu kosztów.