Zarządzanie Umiejętnościami

Moduł HR Skills w Odoo to rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami pracowników w organizacji. Dzięki temu modułowi można tworzyć katalogi umiejętności, przypisywać je do konkretnych stanowisk pracy oraz śledzić postępy pracowników w ich rozwoju. HR Skills umożliwia również ocenę i ocenianie umiejętności, co pomaga w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych i planowaniu dalszego rozwoju zawodowego pracowników.