Dzień Wolnego Oprogramowania

Z wolnego oprogramowania korzystasz częściej, niż Ci się wydaje. Prawdopodobnie nawet w tej chwili! Jakie są rodzaje dostępnych na rynku licencji i jakie korzyści niesie tworzenie i korzystanie z wolnego oprogramowania dla twórców i użytkowników?


Czym jest wolne oprogramowanie?

18 września obchodzimy Dzień Wolnego Oprogramowania. Czym ono tak właściwie jest?

Wolne oprogramowanie to takie, które może spełnia następujące cechy; może być:

 • uruchamianie jak chcesz, w dowolnym celu,

 • analizowane, pod kątem działanie i zmieniane aby robiło co i jak potrzebujesz

 • rozpowszechniane,

 • udoskonalanie i ponownie rozpowszechniane.

Wolnego oprogramowania nie ograniczają prawa autorskie. Warunkiem koniecznym do jego zapewnienia jest dostęp do kodu źródłowego programu.

Rodzaje licencji

Licencje wolnego oprogramowania dzielimy na dwa podstawowe typy

 • Licencje copyleft - to licencje, które wymagają, aby kopie redystrybuowane i prace pochodne były objęte tą samą licencją. Wszelkie powstałe prace muszą być rozpowszechniane na tej samej licencji. Najpopularniejsze licencje typu copyleft: Powszechna Licencja Publiczna GNU,

 • Licencje non-copyleft - pozwalają na włączenie kodu do oprogramowania lub programów, które są rozpowszechniane na podstawie innej licencji. To na przykład Licencja Apache w wersji 2.0


Wśród różnych rodzajów licencji wolnego oprogramowania można wyróżnić m. in.:

 • Licencję Twórczą (Artistic License) 2.0,

 • Boost Software License,

 • CeCILL wersja 2,

 • Licencję Expat,

 • Intel Open Source License,

 • Public Domain,

 • Licencję języka Python,

 • i wiele innych.

Pełna lista licencji wolnego oprogramowania dostępna jest na stronie GNU.


Co z tego mamy?

Udostępnianie programu i jego kodu źródłowego stawia zarówno przed deweloperami, jak i przed użytkownikami ogrom możliwości. 


Korzyści dla twórców:

 • możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów,

 • natychmiastowa implementacja nowych funkcji,

 • szeroka dostępność,

 • możliwość uczenia się od siebie nawzajem poprzez modyfikację kodu,

 • swoboda w eksploatacji oprogramowania,

 • usuwanie błędów systemowych i oprogramowania,

 • brak piractwa komputerowego.


Korzyści dla użytkowników:

 • sposób na oszczędność,

 • umożliwia dostęp do edukacji,

 • wspiera propagowanie kultury, sztuki,

 • służy inicjatywom społecznie użytecznym, takim jak głosowanie w wyborach,

 • umożliwia szerzenie wiedzy wśród programistów,

 • pozwala dodawać nowe funkcjonalności i ulepszenia do programu, 

 • możliwość korzystania z oprogramowania w języku naturalnym dla danego użytkownika,

 • umożliwia sprawdzenie, czy program nie posiada warstwy szpiegującej.


Zajrzyj także do materiału na temat licencji, przygotowanego przez naszego klastrowego prawnika